February 2017

February 2017

मनशक्ती फेब्रुवारी - २०१७
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल. मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी येथे क्लिक करा.
सदरे - लेख

 • मुखपृष्ठ - न्याय्य निवाडा
 • गीता विज्ञानाने - मानसशास्त्रातील अभ्यासपद्धती
 • तत्वज्ञानाने - तेज आणि ओज
 • अग्रलेख - गोठलेला क्षण
 • चिंतनज्ञानाने - स्वंयशिस्त की स्वैराचार ?
 • विज्ञानज्ञानाने - डी. एम. आय. टी.
 • उपनिषदज्ञानाने - जीवनातला परमानंद
 • अ-भंगज्ञानाने - संकटमुक्तीचा महामंत्र
 • मेंदूशास्त्राने - मनाचा आवाका
 • संरक्षशास्त्राने - अभ्यान, सराव, प्रत्यक्ष कृती
 • अवकाशज्ञानाने - वैश्विक ज्ञान
 • इतिहासज्ञानाने - सोन्याच्या डोंगरावरील सोनेरी ठेवा
 • शिक्षणतज्ज्ञाने - कर्मयोगी कर्मवीर
 • संस्थाउपक्रमाने - मनशक्तीचे महाराष्ट्राबाहेरील उपक्रम
 • पालकपुत्रकल्याणाने - शुद्ध बीजा पोटी, फळे रसाळ गोमटी
 • संशोधनज्ञानाने - बुद्धिबळाची मोहरी
 • आदर्शत्वाने - रामराज्य
 • युवाउपक्रमाने - विधायक संदेश
 • सुखदु:खमर्यादेने - अमर्याद तुख कसं उपभोगता येईल?
 • संस्कृतीज्ञानाने - समानुभूती
 • तंत्रज्ञानाने - संवादाची तार
 • अनुभवज्ञानाने - निसटलेले, पण न विसरलेले प्रसंग
 • चारित्र्यवर्धनाने - ‘चरित्र्य संवर्धन- काळाची गरज’
 • प्रयत्नसाफल्यज्ञानाने - परीक्षायश
 • वर्तनशास्त्राने - वागावे कसे ?
 • युवाउपक्रमाने - विधायक ३१ डिसेंबर २०१६ वर्ष १३ वे

Machine Tests &
Psycho-Feedback Therapy

(with prior appointment only)
For booking, please contact on
+91-2114-234320/21/22
(Mon. to Fri. - 9 am to 12 noon)

View Catelogue.jpgView