January 2016

January 2016

जानेवारी २०१६

मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.

मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी, येथे क्लिक करा

सदरे - लेख

 • मुखपृष्ठ- शुद्ध त्याग संकल्प
 • गीताविज्ञानाने- ॐ गीता विज्ञान
 • विचारमंथनाने- असत्याचा रथ अर्ध्यावर
 • अग्रलेख- वसुंधरा
 • प्रार्थनातत्वाने- सर्व धर्म समन्वयाची प्रार्थना
 • तत्त्वज्ञान- कर्मयोग
 • मनसामर्थ्य- राखेतून फुलला अंगार
 • त्यागवृत्तीने- वैष्णव जन तो तेणे कहिये........
 • स्वपरीक्षणाने- जबाबदारी कोणाची?
 • कष्टसाध्यप्रयत्नाने -केल्याने होत आहे रे
 • मेंदूशास्त्र- उजवा मेंदू प्रबळ की डावा मेंदू?
 • जीवनशैलीने- मोबाईलवर बोलताना...
 • बालरंजननाने- बौद्धिकमेवा
 • संस्थाउपक्रमने- ज्ञान का लेंगे बंधन, समृद्ध होगा जीवन
 • आरोग्यसंपदेने- मनशक्तीचे आरोग्य उपक्रम
 • सह्दयतेने- आगळे वेगळे कॅाफी हाऊस
 • पालक-बालकज्ञानाने-सहसंवेदना
 • अणुशकतीने- अणुऊर्जेचे वास्तव
 • सूक्ष्मतत्वाने- ज्ञानदेवे रचिला पाया।
 • निसर्गज्ञान- ‘आर’ आसा....आर...
 • पुत्रकल्याणाने- ज्ञानाच्या उर्मीतून पुत्रकल्याण
 • शिक्षणशास्त्रने- नवे शैक्षणिक धोरण
 • सुखदू:खज्ञानाने- प्रतिसुख
 • अभंगज्ञानाने- सर्व देव नमस्कार
 • ग्रंथपरिचयने- संघटना सामर्थ्य
 • बुद्धकथाज्ञानाने- दूरदृष्टीने सुटका
 • संशोधनज्ञानाने- रसायनशास्त्राचा आधारस्तंभ
 • वनस्पतीशास्त्रने- रानआले

Machine Tests &
Psycho-Feedback Therapy

(with prior appointment only)
For booking, please contact on
+91-2114-234320/21/22
(Mon. to Fri. - 9 am to 12 noon)

View Catelogue.jpgView