अनाउन्समेंटः

१. मनशक्तीची "शिक्षण परिषद २०१७" साठी येथे नावनोंद करा. २. १ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शुक्र, 24 मार्च 2017 - रवि, 26 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 12 एप्रिल 2017 - शुक्र, 14 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 17 एप्रिल 2017 - बुध, 19 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 30 एप्रिल 2017 - मंगळ, 2 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 4 मे 2017 - शनि, 6 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 8 मे 2017 - बुध, 10 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 18 मे 2017 - शनि, 20 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 5 जून 2017 - बुध, 7 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शुक्र, 31 मार्च 2017 - रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 12 मे 2017 - रवि, 14 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 23 मे 2017 - गुरु, 25 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 13 जून 2017 - गुरु, 15 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा मंगळ, 4 एप्रिल 2017 - गुरु, 6 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शनि, 8 एप्रिल 2017 - सोम, 10 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 17 जून 2017 - सोम, 19 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 11 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा शुक्र, 21 एप्रिल 2017 - रवि, 23 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा मंगळ, 25 एप्रिल 2017 - गुरु, 27 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे)
लोणावळा गुरु, 1 जून 2017 - शनि, 3 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Secret of Success and Skill of Successful Parenting (English Course)
लोणावळा रवि, 4 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
तारुण्य धैर्य
लोणावळा शुक्र, 9 जून 2017 - रवि, 11 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 9 जून 2017 - रवि, 11 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड रवि, 26 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
ठाणे: टीपटॉप प्लाझा (१ व्यक्ती) रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. चक्के- ९८६९४६८६५१
ठाणे: टीपटॉप प्लाझा (२ व्यक्ती) रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८०, श्री. चक्के- ९८६९४६८६५१
पिंपरी-श्रम शक्ती भवन बजाज ऑटोच्या समोर रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री चंदने- ९०२८०९७८०८ , श्री. पाटील ९८२२०२८५४३
लोणावळा-मनशक्ती प्रयोग केंद्र रवि, 16 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
नाशिक-रोटरी क्लब सभागृह गंजमाळ रवि, 23 एप्रिल 2017 शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य- ९४२३९२४२१५
लोणावळा-मनशक्ती प्रयोग केंद्र रवि, 7 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 27 मे 2017 शिल्लक श्री.केळकर- ९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला- ९९६७७५३८६७
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 27 मे 2017 शिल्लक श्री.केळकर- ९८२२४०४७०२, श्रीमती.मृदुला- ९९६७७५३८६७.
चाकण: त्रिमुर्ती सेवा मंदिर, राक्षेवाडी रोड गुरु, 1 जून 2017 शिल्लक संधान सर- ८८०५२६२६९०, श्री. उटे - ९९२२१८९३१८
मुलुंड-छत्रपती संभाजी राजे सांस्कृतिक भवन संभाजी उदयान जवळ अरुणोदय नगर वीर सावरकर मार्ग रवि, 4 जून 2017 शिल्लक श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती. वानखेडे- ९९६९०८३६३५
ठाणे-सरस्वती क्रिडा संकुल मल्हार टॉकीज समोर नोपाडा रवि, 11 जून 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
ठाणे: टीपटॉप प्लाझा (१ व्यक्ती) रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. प्रदीप चक्के- ९८६९४६८६५१
ठाणे: टीपटॉप प्लाझा (२ व्यक्ती) रवि, 2 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
पुणे रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस (०२०) २४४७७९७९ ,९६६५७६७१८२
रोगमुक्ती कार्यशाळा
बोरिवली रवि, 9 एप्रिल 2017 शिल्लक श्री. देसाई- ९९६९०३६८९० , श्री. सनये- ९८६९२६४२९९
डोंबिवली रवि, 4 जून 2017 शिल्लक श्री. महाजन- ९८३३१२०१०९, श्री . मुळे ९८२०४०४८६०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
खारघर- मनशक्ती केंद्र, सेक्टर ५, प्लॉट २७, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 14 मे 2017 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
लोणावळा-मनशक्ती प्रयोग केंद्र रवि, 21 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी वाकड (दोन व्यक्तींसाठी) शनि, 27 मे 2017 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, श्रीमती. मृदुला- ९९६७७५३८६७
हॉटेल सयाजी, वाकड (एका व्यक्तीसाठी) शनि, 27 मे 2017 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, श्रीमती. मृदुला- ९९६७७५३८६७
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 18 जून 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यज्ञपूजा
खारघर-मनशक्ती केंद्र ,सेक्टर ५,प्लॉट नं २७ ,सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 26 मार्च 2017 - शुक्र, 26 मे 2017 शिल्लक ऑफिस (०२२) २७७४१३४४,श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
श्राद्धपूजा
लोणावळा गुरु, 30 मार्च 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८२
सत्यपूजा
खारघर- मनशक्ती केंद्र, सेक्टर ५, प्लॉट २७, सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ रवि, 30 एप्रिल 2017 शिल्लक ऑफिस- ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर- ८८७९४५०१६१
मेधासंस्कार
लोणावळा सोम, 15 मे 2017 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 28 मे 2017 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३३०,२३४३३१

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Personality workshop - Pimpri - Inauguration - 2
Personality workshop - Pimpri - Participants - 1
शुक्र, 10 फेब्रु 2017
"व्यक्तिमत्व आहे याची जाणीव बाळगणे हा व्यक्तिमत्व विकासाचा पहिला टप्पा आहे. मन हे ऊर्जेचे एक रूप आहे; ते जागा व्यापत नाही आणि म्हणूनच ते आपल्याला दिसत नाही. शरीर जड असून, मन अजड आहे. मन हे शक्तीरुप आहे, तर शरीर हे माध्यम आहे." असे उद्गार मनशक्ती केंद्राचे जीवनदानी साधक मयूर चंदने यांनी काढले. याप्रसंगी डॉ. संजीवकुमार पाटील, मनशक्ती केंद्राचे जीवनदानी साधक सूरज कारंडे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नितीन घोरपडे आदी उपस्थित होते.
Education Conference 1-Inauguration
Education Conference 2-Inauguration
Education Conference 3-Logo-
Education Conference 4-Participants
Education Conference 5-Book publication
सोम, 30 जाने 2017
‘‘संस्कारक्षम विद्यार्थी घडविण्यासाठी प्रथम पालकांवर संस्कार व्हायला हवेत. तसेच शिक्षकांनी संस्काराची प्रकिया समजावून घ्यायला हवी,’’ असे मत ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर यांनी व्यक्त केले. मनशक्ती प्रयोगकेंद्रातर्फे आयोजित तीन दिवसीय शिक्षण परिषदेच्या उद्घाटनाचे प्रमुख वक्ते म्हणून डॉ. भटकर बोलत होते. दि. २० ते २२ जानेवारी २०१७ रोजी संपन्न झालेल्या या भव्य परिषदेत राज्यातून व राज्येतर भागातून एकूण ४०० शिक्षक-मुख्याध्यापक-प्राध्यापक-प्राचार्य-शिक्षण संस्थाचालक आदींनी सहभाग घेतला.
Education Conference 1-Inauguration
Education Conference 2-Inauguration
Education Conference 3-Logo-
Education Conference 4-Participants
Education Conference 5-Book publication
बुध, 25 जाने 2017
‘‘संस्कारक्षम विद्यार्थी घडविण्यासाठी प्रथम पालकांवर संस्कार व्हायला हवेत. तसेच शिक्षकांनी संस्काराची प्रकिया समजावून घ्यायला हवी,’’ असे मत ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर यांनी व्यक्त केले. मनशक्ती प्रयोगकेंद्रातर्फे आयोजित तीन दिवसीय शिक्षण परिषदेच्या उद्घाटनाचे प्रमुख वक्ते म्हणून डॉ. भटकर बोलत होते. दि. २० ते २२ जानेवारी २०१७ रोजी संपन्न झालेल्या या भव्य परिषदेत राज्यातून व राज्येतर भागातून एकूण ४०० शिक्षक-मुख्याध्यापक-प्राध्यापक-प्राचार्य-शिक्षण संस्थाचालक आदींनी सहभाग घेतला.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView