परोपकाराने यश मिळते आणि टिकतेही! - स्वामी विज्ञानानंद

अनाउन्समेंटः

१. मनशक्तीची "शिक्षण परिषद २०१७" साठी येथे नावनोंद करा. २. १ दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 25 जाने 2018 - रवि, 28 जाने 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा सोम, 19 मार्च 2018 - रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 27 जाने 2018 - रवि, 28 जाने 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 2 फेब्रु 2018 - रवि, 4 फेब्रु 2018 भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 9 फेब्रु 2018 - रवि, 11 फेब्रु 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा गुरु, 15 मार्च 2018 - शनि, 17 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 10 एप्रिल 2018 - गुरु, 12 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 11 फेब्रु 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 16 फेब्रु 2018 - रवि, 18 फेब्रु 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 2 मार्च 2018 - रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यज्ञप्रकाशशक्ती
लोणावळा शुक्र, 2 मार्च 2018 - रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 9 मार्च 2018 - रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 23 मार्च 2018 - रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 24 मार्च 2018 - रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शुक्र, 30 मार्च 2018 - रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 14 एप्रिल 2018 - सोम, 16 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 18 एप्रिल 2018 - शुक्र, 20 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शुक्र, 6 एप्रिल 2018 - रवि, 8 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा रवि, 22 एप्रिल 2018 - मंगळ, 24 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा
जळगाव शुक्र, 26 जाने 2018 शिल्लक श्री. अभय खांदे - ९४२२७८००४३, ८९८३१८८३२६
भुसावळ रवि, 28 जाने 2018 शिल्लक श्री. पाटील- ९४२२७७३१५१, श्री. बोरसे- ९४२२७६२४४८
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
खारघर शुक्र, 26 जाने 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शुक्र, 26 जाने 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शुक्र, 26 जाने 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
पिंपरी-चिंचवड : ऑटो क्लस्टर, एच ब्लॉक, प्लॉट नं. सी - १८१, एम.आय.डि.सी. रवि, 28 जाने 2018 शिल्लक श्री. पाटील - ९८२२०२८५४३, श्री . चंदने- ९०२८०९७८०८
कल्याण (प): विनायक हॉल, दुसरा मजला, सर्वोदय गार्डन, भानूसागर टॉकीज जवळ, प्लॅटफॉर्म नं १ रवि, 4 फेब्रु 2018 शिल्लक श्री. अहिरराव- ९८२०३०७७४३, श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२
पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड. रवि, 11 फेब्रु 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
जळगाव रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक श्री.खांदे- ९४२२७८००४३, श्रीमती. भिरूड - ९४२०९४२६३९
चाकण- त्रिमुर्ती सेवा मंदिर राक्षेवाडी रोड. गुरु, 8 मार्च 2018 शिल्लक श्री. संधान सर- ८८०५२६२६९०, श्री. उटे - ९९२२१८९३१८
नाशिक रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य- ९४२३९२४२१५
लोणावळा रवि, 18 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ठाणे रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
टीप टॉप प्लाझा ठाणे(१ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
टीप टॉप प्लाझा ठाणे (२ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
पिंपरी-चिंचवड रवि, 8 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पाटील - ९८२२०२८५४३, श्री . चंदने- ९०२८०९७८०८
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शुक्र, 26 जाने 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शुक्र, 26 जाने 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 31 मार्च 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
बार्शी रवि, 28 जाने 2018 शिल्लक श्री. तिकटे- ९६०४१७०९०२ , श्री. तवले-९४२२०६७७७५
नाशिक रवि, 11 फेब्रु 2018 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
अहमदनगर रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक श्रीमती.पटारे- ९४२२३१५६३३, ९४२३१६५२११
बोरिवली रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०, श्री. सनये ९८६९२६४२९९
खारघर रवि, 25 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
रोगमुक्ती कार्यशाळा
सातारा रवि, 4 फेब्रु 2018 शिल्लक श्री.पाठकजी- ८८८८८०१४४३, श्री.शिंदे- ९९२१९९१४९९
कल्याण रवि, 11 फेब्रु 2018 शिल्लक श्री.सूर्यवंशी- ९७७३३३५६९४, श्री.मराठे- ९८६७९२९१७१
नागपूर रवि, 11 मार्च 2018 शिल्लक श्रीम. भिडे- ९५०३०१२५६७, श्रीम. नंदुरबारकर- ९३७०९९२४०८
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा- मनशांती केंद्र, जुना मुंबई पुणे महामार्ग, हॉटेल बागवेज मालवणी जवळ रवि, 18 फेब्रु 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 22 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हिंदी)
अहमदाबाद - अहमदाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशन, आय. आय. एम रोड रवि, 18 फेब्रु 2018 शिल्लक श्रीमती. आपटे- ९०९९९२९६१२, श्री. आपटे- ९४२६३२९६१२
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (टीपटॉप प्लाझा, ठाणे)
टीप टॉप प्लाझा ठाणे(१ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
टीप टॉप प्लाझा ठाणे (२ व्यक्ती) रवि, 1 एप्रिल 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी - ९८६७०७१०११
Stress Management & Meditation Workshop (English)
लोणावळा रवि, 8 एप्रिल 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
श्राद्धपूजा
लोणावळा मंगळ, 30 जाने 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 20 फेब्रु 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा मंगळ, 6 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 21 फेब्रु 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा बुध, 7 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यज्ञपूजा
लोणावळा रवि, 4 मार्च 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

No Content Available

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

Mr. Kelkar (extreme left) conducting a computerized Test in USA in previous visit
Mrs. Kelkar conducting a Lecture session in USA in previous visit
मंगळ, 26 सप्टें 2017
Mr. Gajanan Kelkar (M.Tech.), Trustee and Research Director (Manashakti) and Mrs. Pradnya Kelkar (Head, Machine Tests) - both Life devotees of Manashakti - would be visiting USA for a conference between November 14th and December 17th this year 2017. During their stay Mr. and Mrs. Kelkar will be conducting several workshops and Mind-Body Tests.
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 1
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 2
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 3
बुध, 20 सप्टें 2017
बाहेर कोसळणारा धुंवाधार पाऊस, सभोवतीचा हिरवागार निसर्ग, आपल्या लयीत कोसळणारे सुंदर धबधबे आणि सभागृहात कोसळणारा शब्दांचा पाऊस. अशा मनोहारी वातावरणात मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या परिसरात बालकुमारांनी हशा आणि टाळ्यांच्या साथीने साहित्याचा मनमुराद आनंद लुटला. निमित्त होते महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मनशक्ती केंद्र लोणावळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोणावळ्यातील पहिल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे.
Gramin Shibir- 1
Gramin Shibir- 2
बुध, 15 मार्च 2017
एप्रिल, मे हा मुलांचा आणि मनोरंजनाचा करमणुकीचा कालावधी. कधी पालकांसह, तर कधी मित्रांसह विविध सहली, सांस्कृतिक स्थळं, निसर्ग मनसोक्त पाहाण्याचा. हा कालावधी उन्हाळा असूनही हवाहवासा आणि आल्हाददायक वाटतो. १९७० साली स्वामीजींनी युवकांसाठी लोणावळा येथे ‘नेतृत्व विकास शिबिर’ घेतले होते. त्यावेळीही युवकांचा सहभाग स्वयंप्रेरक होता. तेव्हापासून अभ्यास वर्ग शिबिरे आयोजित होऊ लागली. त्याचा लाभ हजारो मुलांना होत आहे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView