परीक्षा धैर्यवर्ग

खास करून दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा एक दिवसाचा वर्ग आहे.

सर्वसामान्य मुलांनाच नव्हे तर हुशार मुलांनसुद्धा अभ्यासाचे, चढाओढीचे ताण असतात. मेंदूशास्त्राच्या दृष्टीने, मुलांनी व पालकांनी यासाठी काही काळज्या घेणे आवश्यक आहे. मुलांनना परीक्षेत धीर देण्याच्या सूचनांसाठीचा हा खास अभ्यासवर्ग आहे.

सूचित तारखांना सकाळी १० ते सायंकाळी ५ पर्यंत. त्यात पुढील गोष्टी समाविष्ट आहेत.
१) इंजिनिअर्सनी आयोजिक केलेली स्ट्रोबॉस्कोप कॉमन रेझोनान्स टेस्ट
२) डॉक्टरसूचित धैर्यगुटिका
३) तत्त्व सांगणारे साहित्य
४) पालक, विद्यार्थी यांचे जेवण व चहा.
(मुलांबरोबर पालकांनी वर्गाला येणे दोघांच्याही हिताचे)

कालावधी :1 दिवस
भाषा : मराठी
ठिकाण : लोणावळा
देणगीमूल्य : रु.७३५/- (एक विद्यार्थी व एक पालक)

&nbsp

The schedule for next 3 months only is shown here. For yearly schedule kindly see Events Calender. OR contact Main Centre OR Local Centre.

परीक्षा धैर्यवर्ग
परीक्षा धैर्यवर्ग
परीक्षा धैर्यवर्ग
परीक्षा धैर्यवर्ग

Videos to be uploaded shortly.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView