गोष्टींमधल्या गोष्टी (अनिमेशन डीव्हीडी)

Rs.160.00
गोष्टींमधल्या गोष्टी

‘गोष्टींमधल्या गोष्टी’ (संस्कार गोष्टी)
भाषा:- मराठी
देणगीमूल्य:- रु २१०/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

सध्या सवलत देणगीमूल्यत उपलब्ध:- रु. १६०/-

संस्कार, नीती, चातुर्य, धैर्य, देणाऱ्या या रंजक व बोधक कथा आहेत.

या अनिमेशन डीव्हीडीत खालील गोष्टी आहेत
1. गोष्टींमधल्या गोष्टी (शीर्षक गीत)
2. मोलाचा रुपया
3. जे होते ते चांगल्यासाठीच होते
4. असामान्य धैर्य
5. मोहचे फळ
6. परोपकारणे यश

&nbsp

Videos to be uploaded shortly.

Videos to be uploaded shortly.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView