ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा - 02/12/17

Rs.420.00
शनि, 2 डिसें 2017
Status: 
भरल्या
Venue: 
जळगाव
Contact Person: 
श्री. खांदे-८९८३१८८३२६,श्रीमती बोरोले-९४०५७३४१७२

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView