ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा - 03/12/17

Rs.420.00
रवि, 3 डिसें 2017
Status: 
भरल्या
Venue: 
चाळीसगाव
Contact Person: 
श्री. पटवे- ९०९६५८६७०१ , श्री. देशपांडे -९४०३३८४९१४

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView