मेंदूक्रांती कार्यशाळा - 04/03/18

Rs.520.00
रवि, 4 मार्च 2018
Status: 
शिल्लक
Venue: 
अहमदनगर - कमलाबाई नवले मंगल कार्यालय, आम्रपाली कार्यालया शेजारी, गुलमोहर रोड, नवले नगर.
Contact Person: 
श्रीमती.पटारे- ९४२२३१५६३३, ९४२३१६५२११

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView