रोगमुक्ती कार्यशाळा - 29/10/17

Rs.520.00
रवि, 29 ऑक्टो 2017
Status: 
भरल्या
Venue: 
दादर (प. )- साने गुरुजी विद्यालय, पहिला माळा, भिकोबा वामन पाठारे मार्ग, कॅटरिंग कॉलेजच्या मागे, शिवाजी पार्क
Contact Person: 
श्रीमती. पुरोहित- ९८१९१३३०१७, श्री. पाटील- ९८६९१७६६१५

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView