व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा - 28/01/18

Rs.520.00
रवि, 28 जाने 2018
Status: 
भरल्या
Venue: 
भुसावळ
Contact Person: 
श्री. पाटील- ९४२२७७३१५१, श्री. बोरसे- ९४२२७६२४४८

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView