Download Files

मनशक्ती माहिती पुस्तिका २०१७
मनक्रांती दिनदर्शिका २०१८
मनशक्ती शिक्षण परिषद २०१७ - पत्रक आणि नावनोंद फॉर्म
शाळा-कॉलेजमध्ये ताणमुक्त अभ्यासयशाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी, मनशक्तीला, महाराष्ट्र शासनाचा 'जी आर'
मनशक्ती वॉलपेपर्स - १
सप्तवार्षिक शिशुकल्याण प्रकल्प

पालक आणि मुलांसाठीचा अभिनव प्रकल्प

शुभं करोति कल्याणं (स्तोत्र)

मनशक्तीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सायं संस्कार ऑडियो सीडी मधील हे स्तोत्र आहे.

कृष्ण दर्शन
मनशक्तीच्या साधकांसाठी मासिक आलेख अहवाल
गायत्री मंत्र - श्री. सुधीर फडके यांच्या आवाजात

हा विशेष गायत्री मंत्र, गर्भ संगीत ह्या ऑडियो सीडी मधील आहे.

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView