दिनदर्शिका

  • course-icon.jpg Study Courses
  • workshop-icon.jpg Workshops
  • pooja-icon.jpg Poojas
  • otherevent-icon.jpg Other Events
जून 2017
Date Activity Venue Status Contact Person
01 गुरु वंशज क्रांती (वय १५ ते २१ वर्षे) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
04 रवि रोगमुक्ती कार्यशाळा डोंबिवली भरल्या श्री. महाजन- ९८३३१२०१०९, श्री . मुळे ९८२०४०४८६०
04 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) मुलुंड-छत्रपती संभाजी राजे सांस्कृतिक भवन संभाजी उदयान जवळ अरुणोदय नगर वीर सावरकर मार्ग भरल्या श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती. वानखेडे- ९९६९०८३६३५
04 रवि Secret of Success and Skill of Successful Parenting (English Course) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
05 सोम बुद्धिवर्धन - बालसमस्या लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
09 शुक्र तारुण्य धैर्य लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
09 शुक्र संसार मंगल लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
11 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) ठाणे-सरस्वती क्रिडा संकुल मल्हार टॉकीज समोर नोपाडा भरल्या श्री. पराडकर- ९९२०४१५९८० श्री. चक्के - ९८६९४६८६५१
11 रवि Tensions of Success and Envy (English) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
13 मंगळ यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
17 शनि मत्सरघातमुक्ती लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
18 रवि सुप्रजनन कार्यशाळा लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
22 गुरु गर्भसामर्थ्य लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
24 शनि Redemption from Disease (English Course) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
24 शनि रोगमुक्ती विज्ञान लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
25 रवि मेंदूक्रांती कार्यशाळा कल्याण शिल्लक श्री. सूर्यवंशी- ९७७३३३५६९४ , श्री. पाटील- ९६९९५६६०८४
25 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) पुणे शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,९६६५७६७१८२
25 रवि व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा बार्शी शिल्लक श्री. तिकटे -९६०४१७०९०२ , श्री. तवले- ९४२२०६७७७५
25 रवि रोगमुक्ती कार्यशाळा नाशिक- रोटरी क्लब सभागृह, गंजमाळ शिल्लक श्रीमती देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य - ९४२३९२४२१५
25 रवि परीक्षा धैर्यवर्ग लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
26 सोम रोगमुक्ती कार्यशाळा जळगाव- सुमंगल कार्यालय, विक्रीकर भवन जवळ, गणपती नगर शिल्लक श्री. खांदे- ८९८३१८८३२६, श्रीमती बोरोले-९४०५७३४१७२
27 मंगळ वास्तुशामन पूजा लोणावळा शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८५
28 बुध सत्यपूजा लोणावळा शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८६
29 गुरु रोगमुक्ती विज्ञान लोणावळा शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
30 शुक्र श्राद्धपूजा लोणावळा शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८७

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView