दिनदर्शिका

  • course-icon.jpg Study Courses
  • workshop-icon.jpg Workshops
  • pooja-icon.jpg Poojas
  • otherevent-icon.jpg Other Events
फेब्रुवारी 2018
Date Activity Venue Status Contact Person
02 शुक्र मेंदूक्रांती लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
04 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) कल्याण (प): विनायक हॉल, दुसरा मजला, सर्वोदय गार्डन, भानूसागर टॉकीज जवळ, प्लॅटफॉर्म नं १ भरल्या श्री. अहिरराव- ९८२०३०७७४३, श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२
04 रवि रोगमुक्ती कार्यशाळा सातारा भरल्या श्री.पाठकजी- ८८८८८०१४४३, श्री.शिंदे- ९९२१९९१४९९
09 शुक्र गर्भसामर्थ्य लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
11 रवि Tensions of Success and Envy (English) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
11 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड. भरल्या ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
11 रवि मेंदूक्रांती कार्यशाळा नाशिक भरल्या श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
11 रवि रोगमुक्ती कार्यशाळा कल्याण भरल्या श्री.सूर्यवंशी- ९७७३३३५६९४, श्री.मराठे- ९८६७९२९१७१
16 शुक्र जन्म-मृत्यु विज्ञान लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
18 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हिंदी) अहमदाबाद - अहमदाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशन, आय. आय. एम रोड भरल्या श्रीमती. आपटे- ९०९९९२९६१२, श्री. आपटे- ९४२६३२९६१२
18 रवि सुप्रजनन कार्यशाळा लोणावळा- मनशक्ती प्रयोगकेंद्र, जुना मुंबई पुणे महामार्ग भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
18 रवि मेधासंस्कार खारघर भरल्या ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
20 मंगळ वास्तुशामन पूजा लोणावळा भरल्या ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
21 बुध सत्यपूजा लोणावळा भरल्या ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०

यंत्रचाचण्या आणि
सायको-फीडबॅक उपचारपध्दती

(पूर्व नावनोंदणीनेच)
नावनोंदणीसाठी कृपया येथे संपर्क साधा.
+९१-२११४-२३४३२०; २३४३२१
सोम. ते शुक्र. स. ९ ते दु. १२

View CatelogueView