| A | B | C | D | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y
Kalwa
Smt. & Shri.

Pathak

9869076732, 9869263346

Smt. & Shri.

Shrikant Patil

9920034725, 7208377273

Smt. & Shri.

Bulunge

9820122295, 9820020645

Smt. & Shri.

Satish Bapardekar

9969562172, 9869445472

Smt .

Namrata Lad

(022) 25371354, 9867749090

Shri.

Betkar

(022) 25450385, 9969669060

Shri. & Smt.

Chaya Patil

9920034725, 7208377273

Shri.

Dharmendra Bhabal

9323576412

Kalyan
Shri.

S. D. Ahirrao

(0251) 2320919, 9820307743

Smt.

Usha Borvankar

(0251) 2301238

Shri.

Vivek Bhave

9892177096

Smt. & Shri.

S. B. Suryawanshi

(0251) 2320642, 9420606871,9773335694

Smt. & Shri.

V. B. Patil

(0251) 2304109, 9699566084

Shri.

S. B. Randive

(0251) 2202234, 9869307891

Shri.

Murlidhar Marathe

9867929171

Dr.

Vasudha Pawar

9221446204

Shri.

Basarkot

9960999432

Shri.

Bhagayshree Moghe

9221863394

Kandivali
Shri. & Smt.

Shobhana Parab

9769265506

Smt.

Sushma Thumre

9869837722

Smt.

Anuradha Sawant

9833814656

Karjat
Shri.

Mahendra Gujrathi

(02148) 221750

Shri. & Smt.

Chopade

9769158189,9223238346,9022708346

Khopoli
Smt. & Shri.

Madhav Bodas

8652125494, 9323823012

Kolhapur

Manshakti Kolhapur Kendra,Dwara-Shri. V.R.Joshi,Mahila Bank Bilding,Bal Gopal TalmiSamor,Shahu Maidan,
Kolhapur

Time.Mon.Wed.Fri.6 pm To 8 pm

Smt.

Archana More-Karande (Jarag Nagar)

9423012821

Smt.

Vijaymala Shinde

9503137080

Smt.

Maya Kambale

9156203250

Shri.

Shivajirao Patil (Rajarampuri)

9527001210

Shri.

S.S. Prabhavale

9420480789

Smt.

Vrushali Kalyankar

9325811102

Kurla
Shri.

Mangesh Korgaonkar

9773906075

Smt & Shri.

shriniwas Sawant

(022) 25034651, 9323791946

Smt.Shri

Vivek G. Sawant

9869423296

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView