अनाउन्समेंटः

१. दि. १४ एप्रिल १८ रोजी चाकण येथे मुलांसाठी सृजन आनंद शिबीर सुरु. २. एक दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

रोगमुक्ती विज्ञान
लोणावळा गुरु, 24 जाने 2019 - रवि, 27 जाने 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Power of Yog and Meditation (English course)
लोणावळा शनि, 26 जाने 2019 - रवि, 27 जाने 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 29 जाने 2019 - बुध, 30 जाने 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 1 फेब्रु 2019 - रवि, 3 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 8 फेब्रु 2019 - रवि, 10 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Disease (English Course)
लोणावळा शनि, 9 फेब्रु 2019 - रवि, 10 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 15 फेब्रु 2019 - रवि, 17 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शुक्र, 15 मार्च 2019 - रवि, 17 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 9 एप्रिल 2019 - गुरु, 11 एप्रिल 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
शुभभविष्यज्ञान
लोणावळा शुक्र, 1 मार्च 2019 - रवि, 3 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 8 मार्च 2019 - रवि, 10 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Redemption from Jealousy Hazards (English)
लोणावळा शनि, 9 मार्च 2019 - रवि, 10 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मत्सरघातमुक्ती
लोणावळा शुक्र, 22 मार्च 2019 - रवि, 24 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा शुक्र, 29 मार्च 2019 - रवि, 31 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 13 एप्रिल 2019 - सोम, 15 एप्रिल 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा शुक्र, 5 एप्रिल 2019 - गुरु, 7 नोव्हें 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वंशज क्रांती (वय ८ ते १४ वर्षे)
लोणावळा शुक्र, 19 एप्रिल 2019 - रवि, 21 एप्रिल 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
सोलापूर शनि, 26 जाने 2019 शिल्लक श्री. सिनगारे - ९८५०९९८७९९, श्रीमती. मोडक - ७७०९०७७६९१
पंढरपूर रवि, 27 जाने 2019 शिल्लक श्री. ठाकरे - ९८२२२८३७०६, श्री. मिलिंद सुर्वे - ८८८८४५१४७०
खारघर रवि, 10 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१, श्री. सुनिल पुळेकर - ८८७९४५०१६१
नागपूर मंगळ, 19 फेब्रु 2019 शिल्लक श्रीमती. नंदुरबारकर - ९३७०९९२४०८, श्रीमती. बोबडे - ९४२२०७७९००
नाशिक रवि, 3 मार्च 2019 शिल्लक श्रीमती देशमुख -९४०३११७४१२ , श्री. रवींद्र वैद्य - ९४२३९२४२१५
बार्शी रवि, 10 मार्च 2019 शिल्लक श्री. तिकटे - ९६०४१७०९०२, श्री. तवले - ९४२२०६७७७५
बोरिवली रवि, 24 मार्च 2019 शिल्लक श्री. देसाई - ९९६९०३६८९०, श्री. सनये ९८६९२६४२९९
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
लोणावळा रवि, 27 जाने 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 9 फेब्रु 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड(२ व्यक्ती) शनि, 9 फेब्रु 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
ठाणे रवि, 10 फेब्रु 2019 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
चाकण गुरु, 14 फेब्रु 2019 शिल्लक संधान सर - ८८०५२६२६९०, अजित फापाळे - ९०११२५७९७९
रत्नागिरी रवि, 10 मार्च 2019 शिल्लक श्री. राजन नाईक - ९४२२४३०८२३/९४२२०१०९५१
पुणे रवि, 24 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
जोगेश्वरी रवि, 31 मार्च 2019 शिल्लक श्रीमती. लवंदे - ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर - ९८७०५४८७४६
मुलुंड रवि, 7 एप्रिल 2019 शिल्लक श्री. दातार- ९९६९५५८३९३, श्रीमती. वानखेडे- ९९६९०८३६३५
पिंपरी रवि, 14 एप्रिल 2019 शिल्लक श्री चंदने- ९०२८०९७८०८ , श्री. पाटील ९८२२०२८५४३
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 20 एप्रिल 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड(२ व्यक्ती) शनि, 20 एप्रिल 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हिंदी)
अहमदाबाद रवि, 3 फेब्रु 2019 शिल्लक श्रीमती. आपटे - ९०९९९२९६१२, श्री. आपटे - ९४२६३२९६१२
रोगमुक्ती कार्यशाळा
जोगेश्वरी रवि, 3 फेब्रु 2019 शिल्लक श्रीमती. लवंदे - ९९६७५००७४८, श्रीमती. वढावकर - ९८७०५४८७४६
कळवा रवि, 10 फेब्रु 2019 शिल्लक श्रीमती. ज्योती बापर्डेकर - ९९६९५६२१७२,श्रीमती. विद्या पाठक - ९८६९०७६७३२
पुणे रवि, 3 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
सांगोला शनि, 9 मार्च 2019 शिल्लक श्री. अरविंद येलपले ९८२२२९१०३२
पंढरपूर रवि, 10 मार्च 2019 शिल्लक श्री. ठाकरे - ९८२२२८३७०६, श्री. मिलिंद सुर्वे - ८८८८४५१४७०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 9 फेब्रु 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 9 फेब्रु 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 20 एप्रिल 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड(२ व्यक्ती) शनि, 20 एप्रिल 2019 शिल्लक श्री. केळकर - ९८२२४०४७०२, मृदुला - (०२११४) २३४३८०
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 17 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
लोणावळा रवि, 17 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Garbh Sanskar Workshop for couple (Marathi)
Hotel Sayaji, Wakad (2 Person) शनि, 20 एप्रिल 2019 शिल्लक Mr Kelkar-9822404702, Mrudula- (02114) 234380
श्राद्धपूजा
लोणावळा बुध, 30 जाने 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 30 जाने 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 30 जाने 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 19 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 5 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 20 फेब्रु 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा बुध, 6 मार्च 2019 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०

No Content Available

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

APPPAH Conference 2017_1_Gajanan Kelkar with leading prenatal researcher Dr. Thomas Verny
APPPAH Conference 2017_2_Manashakti and APPPAH Team members
APPPAH Conference_3_Mr. and Mrs. Kelkar with APPPAH's ex-President Sandra Bardsley
मंगळ, 20 फेब्रु 2018
Manashakti Research Centre, Lonavla proudly announces the FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE on GARBHA SANSKAR in ASIA, in association with APPPAH (Association of Pre and Perinatal Psychology and Health), California, USA. The primary motivation in organizing this conference is to establish the 'Scientific Basis of Garbha Sanskar' for the benefit of all.
Mr. Kelkar (extreme left) conducting a computerized Test in USA in previous visit
Mrs. Kelkar conducting a Lecture session in USA in previous visit
मंगळ, 26 सप्टें 2017
Mr. Gajanan Kelkar (M.Tech.), Trustee and Research Director (Manashakti) and Mrs. Pradnya Kelkar (Head, Machine Tests) - both Life devotees of Manashakti - would be visiting USA for a conference between November 14th and December 17th this year 2017. During their stay Mr. and Mrs. Kelkar will be conducting several workshops and Mind-Body Tests.
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 1
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 2
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 3
बुध, 20 सप्टें 2017
बाहेर कोसळणारा धुंवाधार पाऊस, सभोवतीचा हिरवागार निसर्ग, आपल्या लयीत कोसळणारे सुंदर धबधबे आणि सभागृहात कोसळणारा शब्दांचा पाऊस. अशा मनोहारी वातावरणात मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या परिसरात बालकुमारांनी हशा आणि टाळ्यांच्या साथीने साहित्याचा मनमुराद आनंद लुटला. निमित्त होते महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मनशक्ती केंद्र लोणावळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोणावळ्यातील पहिल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे.

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView