पुस्तके

स्वामी विज्ञानानंद ह्यांनी ४०+ वर्षे, जन्मपूर्व अवस्था ते मृत्युपश्‍चात जीवन यावर मूलभूत संशोधन केले. त्यांच्या अभ्यास अनुभवातून साकारली २५०+ न्यू वे साहित्य ग्रंथमाला. बुद्धिवादी पण रंजक, उद्बोधक. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर ताणमुक्त यश आणि नि:शाप सुखप्राप्तीच्या युक्तया सांगणारी. माणसाला समृध्द व समर्थ करणारे असे हे संजीवक साहित्य.

प्रकाशशक्ती-ज्ञानशक्ती(भाग २)
प्रकाशसमाधी - पुस्तिका
प्रार्थना विज्ञान कोश - ३२  प्रश्न
बिनशेपटीचे माकड (नाटक)
बुद्धीयोग
भाग्ययोग
मनशांतीः १६ सोप्या पद्धती
मनसामर्थ्य विज्ञान
मनाचे श्लोक
मस्तिष्क - क्रान्ति  प्रयोग (हिंदी)
मुलांच्या वर्तनविषयक समस्या आणि न्यूरो-थेरपी
मूल आईच्या पोटातून बोलते ऐकायला शिका
मृत्युजिज्ञासा
मेंदूस्पर्शाने यशकल्याण
यज्ञकथा
यज्ञरहस्य
यशमत्सर
यशशिखर (मराठी)
यशशिखर (हिंदी)
युवा- धैय (हिंदी)
यौवनक्रांती - भाग १
यौवनक्रांती - भाग २
लाल कामगार, लाल मालक
VanshajKalyan Book
वनस्पती प्रयोग
वागावे कसे? (भाग १)
वागावे कसे? (भाग २)
वातावरण शक्ती
विज्ञान ज्ञान गभस्ती
विज्ञान परिभाषेत गीता
शक्तीगूढ

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView