| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कराड
श्री.

येदुराव मोरे

(०२१६४) २२७५०४, ९६६५२५८९२९

कर्जत
श्री.

महेंद्र गुजराथी

(०२१४८) २२१७५०

श्री. व श्रीमती.

चोपडे

९७६९१५८१८९,९२२३२३८३४६,९०२२७०८३४६

कल्याण
श्री.

एस. डी. अहिरराव

(०२५१) २३२०९१९, ९८२०३०७७४३

श्रीमती

उषा बोरवणकर

(०२५१) २३०१२३८

श्री.

विवेक भावे

९८९२१७७०९६

श्री

बोरकर नंदकिशोर

९७०२८९९४७८ / ९८७००३३६३७

श्रीमती व श्री.

एस. बी. सूर्यवंशी

९४२०६०६८७१ , ९७७३३३५६९४

श्रीमती व श्री.

व्ही. बी. पाटील

(०२५१) २३०४१०९, ९६९९५६६०८४

श्री.

एस. बी. रणदिवे

(०२५१) २२०२२३४, ९८६९३०७८९१

श्रीमती व श्री.

राजेश हुंडेकर

९८६७००५९३९ / ९१६७८४७१९२

श्री.

मुरलीधर मराठे

९८६७९२९१७१

श्री.

बसरकोट

९९६०९९९४३२

डॉ.

वसुधा पवार

९२२१४४६२०४

श्रीमती.

डॉ. भाग्यश्री मोघे

९२२१८६३३९४

कळवा
श्रीमती व श्री.

पाठक

९८६९२६३३४६, ९८६९०७६७३२

श्रीमती व श्री.

छाया पाटील

९९२००३४७२५, ७२०८३७७२७३

श्रीमती व श्री.

बुलुंगे

९८२००२०६४५, ९८२०१२२२९५

श्री व . श्रीमती

ज्योती बापर्डेकर

९८६९४४५४७२, ९९६९५६२४७२

श्रीमती

नम्रता लाड

९८६७७४९०९०

श्री.

बेटकर

(०२२) २५४५०३८५, ९९६९६६९०६०

श्री

धर्मेंद्र भाबल

९३२३५७६४१२

कांदिवली
श्री. व श्रीमती

शोभना परब

९७६९२६५५०६

श्रीमती

सुषमा ठुमरे

९८६९८३७७२२

श्रीमती

अनुराधा सावंत

९८३३८१४६५६

कुर्ला
श्री. व श्रीमती

विजया रेडीज

(०२२) २६५२७०१५

श्री.

मंगेश कोरगावकर

९७७३९०६०७५

श्रीमती व श्री.

श्रीनिवास सावंत

(०२२) २५०३४६५१,९३२३७९१९४६

श्रीमती,श्री.

विवेक ग. सावंत

९८६९४२३२९६

कोल्हापूर
ऑफिस:

मनशक्ती कोल्हापूर केंद्र - द्वारा श्री. व्ही. आर जोशी, महिला बँक बिल्डिंग, बाल-गोपाल तालीम समोर, शाहू मैदान

संपर्क वेळ :सोम, बुध, शुक्र संध्याकाळी ६ ते ८

श्री.

शिवाजीराव पाटील (हॉकी स्टेडीयम)

९५२७००१२१०

श्री.

सुरेश कुलकर्णी (रंकाळा)

९८८१५४०७८०

श्रीमती

अर्चना मोरे-कारंडे (एस एस सी बोर्ड )

९४२३०१२८२१

श्रीमती

विजयमाला शिंदे (नागाळा पार्क)

९५०३१३७०८०

श्रीमती

माया कांबळे (बावडा)

९१५६२०३२५०

श्री.

एस. एस. प्रभावळे

९४२०४८०७८९

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView