| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
जळगाव

मनशक्ती जळगाव केंद्र,
शोप न. २८, मीनाताई ठाकरे मार्केट,
सेंट जोसेफ हायस्कूल समोर, जळगाव
द्वारा डॉ. ओम भावसार
संपर्क वेळ : सोम: ते शनि. सकाळी ९ ते १० व संध्या. ५ ते ६

(०२५७)२२३७०३९,९४२३९७४६७५

श्रीमती व श्री.

प्रकाश बावीस्कर

(०२५७) २२५४२११, ९४२२७७७७०५

श्रीमती व श्री.

बी. वाय. साळुंखे

९४२३६६४०४७

श्रीमती व श्री.

ओंकार पाटील

९४२००८१५४४

श्रीमती व श्री.

अभय खांदे

९४२२७८००४३, ८९८३१८८३२६

श्रीमती

कल्पना बोरोले

९४०५७३४१७२

श्रीमती.

उज्वला भिरूड

९४२०९४२६३९

जोगेश्वरी-गोरेगाव
श्रीमती व श्री

रघुनंदन श्रोत्रिय

९८६९४८३८०१

श्री. व श्रीमती

शुभांगी उदय लवंदे

(०२२) २८७४१६६१, ९९६७५००७४८

श्रीमती

गीता चव्हाण

९८१९८५०५८९

श्रीमती

पूजा चौगुले

९८९२२९६३०९

श्रीमती

दीपाली वढावकर

९८७०५४८७४६

श्री.

शार्दूल मुजुमदार

९८६९७८४९४०

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView