| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ठाणे
ऑफिस :

मनशक्ती ठाणे परिसर कार्यालय, सी विंग, १०१, पहिला मजला, श्रीसिद्धी अपार्टमेंट, समर्थ ऍकॅडेमीच्या वर, मंगला हायस्कूल मागे, श्रीदत्त मंदिर मार्ग, ठाणे – पूर्व. (वेळ : सायंकाळी ६ ते ८)

(०२२) २५३२३६९९, ९९६९६२२२२५

श्रीमती

शीलवती सुळे

(०२२) २१७३३१५८, ९५९४८६४९१०

श्री.

दिगंबर वेंगुर्लेकर

९८३३८५८०९५

श्रीमती व श्री.

पराडकर

९७६९८५५५२६, ९९२०४१५९८०

श्रीमती व श्री.

प्रदीप चक्के

(०२२) २५३३८५९१, ९८६९४६८६५१

श्री.

मा. वा. दिवेकर

(०२२) २५३३३३५४

श्रीमती व श्री.

विभावरी मुन्डये

(०२२) २५३२४२०२, ९८६९२५०९५९

श्री.

रमेश सातार्डेकर

(०२२) २५४१४८४७, ९३२१६४२८५०

श्रीमती

राधिका जोशी

(०२२) २५३०६९०३, ९२२१८७६३२१

श्रीमती

मीना माळी

९३२३३४१९८३

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView