Activities for Teenagers

Syndicate content

युवकांसाठीचे उपक्रम

यौवनाचा काळ म्हणजे खळाळणारा उत्साह; ध्येयाबद्दलची स्वप्नं; आव्हानं झेलण्याची उमेद; उधाणलेलं तरीही तरल, हळवं, संवेदनशील झालेलं मन! आर्इ-वडिलांपेक्षा मित्र-मैत्रिणींची साथसंगत, मौजमजा हवीहवीशी वाटत राहाते! भविष्याच्या रंगीबेरंगी, अनेक पदरी मोहक वाटांच्या चौरस्त्यावर आयुष्य उभे असते! अशावेळी समर्थ, सुजाण मागर्दशर्न मिळाले, तर आयुष्यात क्रांति होऊ शकते! त्यासाठी, मनशक्ती केंद्राचे, विज्ञानाच्या भक्कम पायावर आधारलेले पुढील उपक्रम, साहित्य आणि उत्पादने आहेत.

Educational Trips

English
Marathi

Lonavla...! Hill Station…! Surrounded by beautiful hills and breath-taking valleys! An ideal place for touring in all seasons! But while enjoying the awesome beauty of Nature, what if all young and old get to know the secrets of happy, contented life…! A real golden opportunity!! For it -

Plan a Educational trip / Study tour / General visit to the world-fame
Manashakti Research Centre, Lonavla

situated in the laps of natural beauty!

Here you will be able to see…

1. An exclusive Exhibition Centre giving information on -

Chyavanprashavaleh (500 gms)

Rs.210.00
Chyavanprashavaleh (500 gms)
Child Development and Welfare
Slow Learners and Mentally Challenged
Activities for Teenagers
Youth Activities
Familial Harmony
Stress Management
Disease Cure and De-addiction
Senior Citizens
Spiritual Development (Yog, Meditation, Mantra, Yadnya, Pooja, Prayer, Religion, God)
SEEKERS of Manashakti
SWANAND Ayurvedic Products
Children
The ancient Indian sages had researched many useful medicines. Among them, Chyavanprashavaleh is one such tonic, which energizes every cell of the body and ultimately the Mind! Meant for everyone, Chyavan-prashavaleh is an execellent ayurvedic tonic to maintain long-term efficiency and vigour in today’s fast-paced, challenging, stressful world.
  1. Contents
  2. # Mainly Aawala (Embric Myrobalan)
  3. # & several other ayurvedic, medicinal plants.

Chyavanprashavaleh (500 gms) (in India only)
Contents:- mainly Amla (Embric Myrobalan) and several Ayurvedic, medicinal plants.
Donation Contribution:- Rs. 210/- Courier charges extra

The ancient Indian sages had researched many useful medicines. Among them, Chyavan-prashavaleh is one such tonic, which energizes every cell of the body and ultimately the Mind!

च्यवनप्राशावलेह - (500 gms)

Rs.210.00
च्यवनप्राशावलेह - (500 gms)
Newly Wed and Pre-Pregnancy
Child Development and Welfare
Slow Learners and Mentally Challenged
Activities for Teenagers
Youth Activities
Familial Harmony
Stress Management
Disease Cure and De-addiction
Senior Citizens
Spiritual Development (Yog, Meditation, Mantra, Yadnya, Pooja, Prayer, Religion, God)
SEEKERS of Manashakti
SWANAND Ayurvedic Products
Adult
Aged
Children
Manashakti's Seeker
Parents
Parents of Kids (1 - 7 Yrs.)
Post Marriage
Teens
Youth
<p>‘शरीरं आद्यं खलुधर्मसाधन्।’ म्हणजेच कोणतीही इच्छित गोष्ट साध्य करण्यासाठी, शरीराची साथ असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मनाची कार्यक्षमता दीर्घकाळ टिकावी, म्हणून भारतीय पूर्वाचार्यांनी अनेक योजना, अनेक औषधं सुचविली आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे ‘च्यवनप्राश’<br />

च्यवनप्राशावलेह:- (500 gms)
घटक:- खाली पहा
देणगीमुल्य:- रू. १९०/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

‘शरीरं आद्यं खलुधर्मसाधन्।’ म्हणजेच कोणतीही इच्छित गोष्ट साध्य करण्यासाठी, शरीराची साथ असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. मनाची कार्यक्षमता दीर्घकाळ टिकावी, म्हणून भारतीय पूर्वाचार्यांनी अनेक योजना, अनेक औषधं सुचविली आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे ‘च्यवनप्राश’

मन आरेखन तक्ते

Rs.125.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
Youth Activities
Children
Teens
Youth
विद्यार्थी आणि प्रौढ सर्वांसाठीच अतिशय उपयुक्त असे हे नाविन्यपूर्ण मन आरेखन तक्ते आहेत. मेंदू-पेशींच्या रचनेवर आधारित, हे तक्ते तयार केलेले आहेत.<br /> <p><strong>हे तक्ते भरल्याने पुढील क्षमतांचा विकास होतो-</strong><br /> 1. शब्द-शक्ती (व्होकॅबलरी) <br /> 2. कल्पना-शक्ती <br /> 3. संकुल विचार-शक्ती इत्यादी <br />

मन आरेखन तक्ते
भाषा:- मराठी
देणगीमुल्य:- रू. १२५/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

विद्यार्थी आणि प्रौढ सर्वांसाठीच अतिशय उपयुक्त असे हे नाविन्यपूर्ण मन आरेखन तक्ते आहेत. मेंदू-पेशींच्या रचनेवर आधारित, हे तक्ते तयार केलेले आहेत. हे तक्ते भरल्यामुळे, मेंदूचा जणूकाही आंतरिक्‌ व्यायामच घडतो.

हे तक्ते भरल्याने पुढील क्षमतांचा विकास होतो-

1. शब्द-शक्ती (व्होकॅबलरी)

2. कल्पना-शक्ती

3. संकुल विचार-शक्ती

4. आकलन-शक्ती

Bio-thermal Currents Test

Rs.625.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
8 to 14 years
15 to 21 years
Children
Teens

Test Name:- Bio-thermal Currents
Age group:- 8 to 21 years
Language:- English / Hindi / Marathi
Duration (Test + Counseling):- Approx. 2 - 3 hours
Donation contribution:- Rs. 625/-
Test by Appointment only
Contact on:- Monday to Friday; 9am to 12noon
Phone:- (02114) 234320/ 1 / 2

English
Hindi
Marathi
3 hours
<p>Test Name: Bio-thermal Currents<br /> Age group: 8 to 21 years<br /> Language: English / Hindi / Marathi<br /> Duration (Test + Counseling): Approx. 2 - 3 hours<br /> Donation contribution: Rs. 520/-<br /> Test by Appointment only<br /> Contact on: Monday to Friday; 9am to 12noon Phone - (02114) 234320/ 1 / 2<br /><p /> This test is useful for the children in various ways to help reduce their study related stress and minimize the negativeness in their personality.

बायोथर्मल करंटस्‌ चाचणी

Rs.625.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
8 to 14 years
15 to 21 years
Children
Teens

चाचणीचे नांव: बायो-थर्मल तापमान
वयोगट: ८ ते २१ वर्षे
भाषा: मराठी / हिंदी / इंग्रजी
कालावधी (चाचणी + समुपदेशन): अंदाजे २ ते ३ तास
देणगीमूल्य: रु. ६२५ /-
चाचणी फक्त पूर्वनिश्चितीने होते
संपर्क: सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी ९ ते दुपारी १२ पर्यंत
फोन: (०२११४) २३४३२०/ १ / २

विद्यार्थ्यांना अभ्यासातले ताण व स्वभावातले दोष कमी करण्यासाठी ही बहुउपयोगी चाचणी आहे.

English
Hindi
Marathi
3 hours
विद्यार्थ्यांना अभ्यासातले ताण व स्वभावातले दोष कमी करण्यासाठी ही बहुउपयोगी चाचणी आहे.

न्यूरो कॉग्निटिव्ह टेस्ट

Rs.1,875.00
Child Development and Welfare
Slow Learners and Mentally Challenged
Activities for Teenagers
Youth Activities
Stress Management
Senior Citizens
8 to 14 years
15 to 21 years
22 to 28 years
28 years & above
60 years & above
Adult
Aged
Children
Parents
Parents of Kids (1 - 7 Yrs.)
Teens
Youth

चाचणीचे नांव: मेंदू क्षमता व जाणीवांचे मापन
वयोगट: ८ ते ८० वर्षे
भाषा: मराठी / हिंदी / इंग्रजी
कालावधी (चाचणी + समुपदेशन): अंदाजे २ ते ३ तास
देणगीमूल्य: रु. १८७५/-
चाचणी फक्त पूर्वनिश्चितीने होते
संपर्क: सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी ९ ते दुपारी १२ पर्यंत
फोन: (०२११४) २३४३२० / १ / २

English
Hindi
Marathi
3 hours
Manashakti has recently commenced unique, important and standardized Neuro-Cognitive Tests. These tests assess various brain functions like- <ul> <li>Learning </li> <li>Attention</li> <li>Memory </li> <li>Motor Speed</li> <li>Fine Motor Control</li> <li>Information processing </li> <li>Executive skills etc.</li> </ul> These neuro-skills help achieve success in our daily routine life, from simple tasks to complex, bigger ones.

Mind Tendency Graphs

Rs.125.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
Youth Activities
Children
Teens
Highly useful for students and adults these novel charts are based on the cellular structure of brain. Filling these charts is like doing mental workout. <p><strong>These graphs help to boost the following capacities-</strong><br /> 1. Vocabulary <br /> 2. Imagination <br /> 3. Holistic thinking etc.<br />

Mind Tendency Graphs

Language:- English

Donation Contribution:- Rs. 125/-

Courier charges extra

Highly useful for students and adults these novel charts are based on the cellular structure of brain. Filling these charts is like doing mental workout.

These graphs help to boost the following capacities-

1. Vocabulary

2. Imagination

3. Holistic thinking

4. Comprehension

5. Association power (relating various things and situations)

Mental Fatigue Test

Rs.625.00
Child Development and Welfare
Activities for Teenagers
8 to 14 years
15 to 21 years
Children
Teens

Test Name:- Mental Fatigue
Age group:- 8 to 21 years
Language:- English / Hindi / Marathi
Duration (Test + Counseling):- Approx. 2 - 3 hours
Donation contribution:- Rs. 625/-
Test by Appointment only
Contact on:- Monday to Friday; 9am to 12noon
Phone:- (02114) 234320/ 1 / 2

English
Hindi
Marathi
3 hours
<p>Test Name: Mental Fatigue<br /> Age group: 8 to 21 years<br /> Language: English / Hindi / Marathi<br /> Duration (Test + Counseling): Approx. 2 - 3 hours<br /> Donation contribution: Rs. 520/-<br /> Test by Appointment only<br /> Contact on: Monday to Friday; 9am to 12noon Phone - (02114) 234320/ 1 / 2<br /> <p /> In the age group of 8 – 21 years, the students are simultaneously developing on physical, intellectual and emotional front. In such times, there can be a ‘time of fatigue’ in the brain due to power imbalance.

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView