August 2015

August 2015

मनशक्ती ऑगस्ट २०१५
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी, येथे क्लिक करा
सदरे - लेख

 • मुखपृष्ठ - परीस, नामदेव आणि भागवत!
 • गीताविज्ञानाने गीता - विज्ञानाने म्हणजे नुसते मानसशास्त्र नव्हे!
 • तत्त्वज्ञानाने - ज्ञानी गुणग्राहकता!
 • अग्रलेख - स्वतंत्रते भगवते …
 • विचारमंथनाने - मनाची सुंदरता
 • पालकपुत्रकल्याणाने - शाळेबाहेरचे शिक्षण
 • विश्वकल्याणहेतूने - विश्वकल्यानाणाच्या - हेतूने स्वकल्याण
 • ज्ञानगुणाकाराने - प्रचार एक दिव्य साधना
 • संशोधनज्ञानाने - गणिताला वेगवेगळे आयाम देणारा गणिती
 • प्रयत्नज्ञानाने - अभ्यासयशासाठीचे मेंदुशास्त्र
 • नी:स्वार्थाने - गेम थिअरी व न्यू वे तत्त्वज्ञान
 • बालरंजनाने - गोष्ट मोलाची
 • प्रार्थनाज्ञानाने - दुष्काळावर उपाय
 • कौशल्यज्ञानाने - दुभंगलेल्या ओठावर स्मित फुलवणारा लहाने पॅटर्न
 • अभंगज्ञानाने - व्यवहारातील शुद्धी
 • महामानवज्ञानाने - वॉरेन बफे
 • पर्यावरणाने - वनराई बहरण्यासाठी
 • मनसंवादाने - ओढाळ मनाला प्रसन्न राखण्यासाठी
 • समताज्ञानाने - स्त्री जन्मा ही माझी कहाणी
 • बुध्दकथाज्ञानाने - विनाश काली विपरित बुद्धी
 • मंदिरशिल्पज्ञानाने - सोमनाथ मंदिर
 • निसर्गज्ञानाने - घरातील प्रदूर्षण
 • 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

  View Catelogue.jpgView