August 2016

August 2016

ऑगस्ट २०१६
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी, येथे क्लिक करा

सदरे - लेख

 • मुखपृष्ठ - न जमवण्याने शक्ती
 • गीता विज्ञानाने- गीतेच्या वर्णातील शक्ती
 • तत्वज्ञानाने- गरज आणि हव्यास!
 • साम्यविज्ञानाने - पर्यावरण
 • प्रार्थनातत्वाने- पर्यावरण
 • देशप्रेमाने- तुजसाठी मरण ते जनन
 • सृष्टीज्ञानाने- विषाणूंमुळे अवतरली प्राणी सृष्टी
 • मातृसंकल्पनेने- मातृत्व
 • अ-भंगज्ञानाने- धन कसे मिळवावे
 • मनसामर्थ्याने- झगडा मन आणि बुद्धीचा
 • अपयशज्ञानाने- अपयश कसे हाताळावे?
 • प्रकाशशक्तीने- 'प्रकाशवेगा' ची किमया
 • शिक्षणशास्त्राने- नियोजनपूर्वक अभ्यास
 • बालरंजनाने- बौद्धिक मेवा
 • संस्थाउपक्रमाने- चाकण परिसर उपक्रम
 • स्मृतीरूपाने- पावसाच्या सरी
 • संतदृष्टीने- भक्ती आणि वैश्विक समता
 • विज्ञानज्ञानाने- पृथ्वीवर खंड कसे तयार झाले?
 • आत्मचिंतनाने- रागाचे दुधारी हत्यार
 • युवा उपक्रमाने- निश्चयाचे रोपण
 • जीवनशैलीने- तीन मित्र
 • बुद्धकथाज्ञानाने- वासनेचा बळी
 • पालकपुत्रकल्याणाने- तू राजसपुत्र एक
 • सुसंस्कारज्ञानाने- सुसंस्कार एक अनमोल अलंकार
 • आत्मपरिक्षणाने- दिशा बदला दशा बदलेल
 • नामसामर्थ्याने- मननात त्रायते इति मंत्र:
 • संशोधनज्ञानाने- अखेर न्याय मिळाला.....
 • निसर्गज्ञानाने- काटेसावर

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView