June 2015

June 2015

मनशक्ती जून २०१५
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी, येथे क्लिक करा
सदरे - लेख

 • मुखपृष्ठ - सूक्ष्मतेतील भव्यता
 • गीताविज्ञान - स्वभाव, श्लोक, औषध संबंध
 • तत्त्वज्ञानाने - सान्निध्य मनाचे!
 • अग्रलेख - यद् रोचते तदग्राह्यम्
 • प्रार्थनातत्त्वाने - आत्मचिंतन व समाजसेवेची प्रार्थना
 • योगज्ञानाने - आनंदाचा योग
 • वर्तनज्ञानाने - वर्तनातील सतर्कता
 • आध्यात्मज्ञानाने - परमार्थ आणि पुरुषार्थ
 • संशोधनज्ञानाने - स्वाद-सुगंधाच्या अनुभूतीचा
 • सुसंस्कृतीने - संस्कार
 • बालरंजनाने - बौद्धिक मेवा
 • पालक पत्र कल्याणाने - सॉरीचं महत्व!
 • सुसंगतीने - सत्संगाने सन्मार्ग
 • पर्यावरणज्ञानाने - पर्यावरण
 • श्रध्दाविज्ञानाने - वर्धमान महावीर
 • अभंगज्ञानाने - देव कर्जबाजारी झाला!
 • यौवनक्रांतीने - विधायक ३१ डिसें. परेश मोकाशी
 • बालचिंतनाने - मनाला काही सांगायचंय!
 • विचारमंथनाने - शक्यता एक विचारसरणी
 • वाङ्मयज्ञानाने - वाङ्मय, कालिदासाचे
 • महामानवज्ञानाने - अनू आगा
 • बुध्दकथाज्ञानाने - परोपकाराचे फळ
 • मंदिरशिल्पज्ञानाने - शृंगेरी
 • निसर्गज्ञानाने - सी स्टँक

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView