June 2016

June 2016

जून २०१६
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी, येथे क्लिक करा

सदरे - लेख

 • मुखपृष्ठ- भक्ती कर…!
 • गीताविज्ञानाने- मनाची व्याखा प्राचीन आणि अर्वाचीन
 • तत्वज्ञानाने- अशीही रीत.. जगण्याची
 • अग्रलेख- उद्योगप्रियता
 • प्रार्थनातत्वाने- उत्तम अपत्यासाठी सुप्रजनन प्रार्थना
 • शिक्षणशास्त्राने- तरुणाई आणि सुपरफ्ल्युअस एनर्जी
 • अभ्यासज्ञानाने- यशाकडे वाटचाल
 • मेंदूशास्त्राने- शैशवतील शिक्षण
 • पालकपुत्रकल्याणाने- भावनिक उमाळा म्हणजे प्रेम नव्हे
 • अभंगज्ञानाने- नाडी ठोक्याचा सुप्त हिशेब
 • पर्यावरणज्ञानाने- जागतिक पर्यावरण दिन
 • प्रकाशशक्तीने- प्रकाशाची किमया
 • समाजसेवेने- आणि पाण्याने पेट घेतला
 • बालरंजनाने- गौष्ट मोलाची
 • संस्थाउपक्रमाने- लातूर दुष्काळग्रस्तांना मदत
 • संतदृष्टीने- वारी - पंढरपुर नेईल गुढी
 • संस्कृतीज्ञानाने- संस्कृती
 • विज्ञानज्ञानाने- इंग्रजी दिन दर्शिकेची कहाणी
 • जीवनशैलीने- जीवन चालणे का नाम
 • बालकल्याणाने- मुलं समृद्ध होण्यासाठी
 • व्यवस्थापनज्ञानाने- माझिया मना जरा एका ना!
 • सृष्टीज्ञानाने- निसर्गाची किमया
 • इच्छाशक्तीने- मुकं करोति वाचालम
 • युवककल्याणाने- मनशक्ती येथील 'नेतृत्व विकास योजना'
 • आत्मपरिक्षणाने- स्वर्ग - नर्क
 • बोधकथाज्ञानाने- 'नाव तारील' चे गूढ
 • शोधबुद्धीने- बुटाच्या शोधाची कथा
 • संशोधनज्ञानाने- रासायनिक अभिक्रियांचा वेध
 • निसर्गज्ञानाने- कॉमोफ्लाझ

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView