October 2017

October 2017

मनशक्ती ऑक्टोबर २०१७
मनशक्तीच्या या मासिक पाठामध्ये, पुढील सदरे आणि लेख प्रकाशित झालेले आहेत.या मासिक पाठाचे मुखपृष्ठ आणि त्यावरील आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद यांचा लेख, आपल्याला शेजारच्या फोटोवर क्लिक करुन, तो मोठा करुन वाचता येईल.
मनशक्ती मासिक पाठ आणि दिवाळी अंकाचे, वार्षिक तसेच आजीव वर्गणीदार (चौदा वर्षासाठीच) होण्यासाठी येथे क्लिक करावे.

सदर आणि लेख

 • मुखपृष्ठ : पुण्यदर्शन!
 • गीता विज्ञानाने : गीता वर्णशक्ती
 • तत्वज्ञानाने : विदारक सत्य
 • चिंतनज्ञानाने : कौशल्य - विकास
 • सुखदुःखज्ञानाने : दुःख कसे मिळावे?
 • संस्कृतीज्ञानाने : सृजनाचा उत्सव
 • महामानवज्ञानाने : शास्त्रीजींचे उपासव्रत
 • अ-भंगज्ञानाने : जीव देण्याचा अहंकार
 • विचारमंथनाने : पटण्या न पटण्याच्या मर्यादा
 • केंद्र उपक्रमाने : ' मनशक्ती ' चा इकोफ्रेंडली गणेश
 • वृत्तीवैशिष्ट्याने : मोडेन पण वाकणार नाही
 • स्वप्नसृष्टीने : स्वप्नांची दुनिया!
 • पुत्रकल्याणाने : पालक दिन
 • स्मृतीरूपाने : ऐसी कळवळ्याची जाती
 • देवसंकल्पनेने : नृसिंह
 • स्वातंत्र्यप्रेमाने : राणी चेन्नम्मा
 • युद्धाभ्यासाने : दुसरे महायुद्ध ; कथा व व्यथा
 • शिक्षण : आणखी एक उपेक्षित शिक्षणयोगी!
 • संशोधनज्ञानाने : गुगल एक कल्पवृक्ष
 • व्यक्तिमत्त्वज्ञानाने : तम, रज, सत्व निरूपण
 • श्रद्धाज्ञानाने : पाउले चालती पंढरीची वाट
 • जीवनशैलीने : शांतीत भिजवलेले यश
 • मानसशास्त्राने : स्मृती - विस्मृती
 • व्यसनमुक्तीने : ' मृत्यु शिकवतो आहे '
 • आश्रमउपक्रमाने : यशविज्ञान उपक्रम
 • मलपृष्ठ :अकलूज, पंढरपूर मनशक्ती उपक्रम

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRENATAL DEVELOPMENT IN INDIA

View Catelogue.jpgView