दिनदर्शिका

  • course-icon.jpg Study Courses
  • workshop-icon.jpg Workshops
  • pooja-icon.jpg Poojas
  • otherevent-icon.jpg Other Events
ऑगस्ट 2018
Date Activity Venue Status Contact Person
03 शुक्र योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
05 रवि गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) पुणे- बाल शिक्षण संस्था, मयूर कॉलनी, कोथरूड. भरल्या ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
05 रवि मेंदूक्रांती कार्यशाळा दादर (प.) : साने गुरुजी विद्यालय, १ ला मजला, भिकोबा वामन पाठारे मार्ग, केटरिंग कॉलेजच्या मागे, शिवाजी पार्क. भरल्या श्री. पुरोहित- ९८१९१३३०१७, श्री. केळकर- ९९६९६१२३९५
05 रवि Tensions of Success and Envy (English) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
11 शनि Redemption from Disease (English Course) लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
12 रवि सत्यपूजा लोणावळा भरल्या ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
12 रवि सुप्रजनन कार्यशाळा लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
12 रवि मेंदूक्रांती कार्यशाळा जळगाव: सुमंगल कार्यालय, विक्रीकर भवन जवळ, गणपती नगर. भरल्या श्री. अभय खांदे - ९४२२७८००४३, ८९८३१८८३२६
12 रवि रोगमुक्ती कार्यशाळा गोरेगाव: गोमंतक सेवा संघ, गोमंतक चौक, मालवीय रोड, विलेपार्ले (पुर्व). भरल्या श्रीमती.लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती.चव्हाण- ९८१९८५०५८९
13 सोम वास्तुशामन पूजा लोणावळा भरल्या ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
15 बुध परीक्षा धैर्यवर्ग लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
15 बुध व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा खारघर भरल्या ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
15 बुध यज्ञपूजा खारघर भरल्या ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
15 बुध गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी) ठाणे- सरस्वती क्रिडा संकुल, मल्हार टॉकीज समोर, नोपाडा. भरल्या श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
17 शुक्र गर्भसामर्थ्य लोणावळा भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
17 शुक्र रोगमुक्ती कार्यशाळा सोलापूर: सारस्वत ब्राम्हण मल्टिपर्पज हॉल, डफरीन चौक, ११५/२, रेल्वे लाईन्स. भरल्या श्री. सिनगारे- ९८५०९९८७९९, श्री.म्हसकर- ९८८११२४४०७
19 रवि सत्यपूजा खारघर शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
25 शनि सत्यपूजा खारघर भरल्या ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
26 रवि त्रैमासिक मेळावा लोणावळा शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३३०,२३४३३१
31 शुक्र मत्सरघातमुक्ती लोणावळा शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView