Garbh Sanskar (Prenatal Education Experiments)

Syndicate content

Prenatal Record Book (Part 1, 2)

Rs.130.00
गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
गर्भावस्था
This record book is to be filled by the pregnant lady during all the months of pregnancy. <p>The following remedies have been given there: – <br /> 1. Pre-birth Sankar Prayer (to welcome baby) <br /> 2. Diet of the would-be mother <br /> 3. Exercises (during Pre- & Post-Delivery stage)<br /> 4. Concentration symbol (for stress relief)<br /> 5. Pictures boosting confidence and courage (for right brain development) etc.

Prenatal Record Book (Part 1, 2)
Language:- English
Contents:- See below
Donation Contribution:- Rs. 130/-
Courier charges extra

This record book is to be filled by the pregnant lady during all the months of pregnancy.

Contents:-

1. Pre-birth Sankar Prayer (to welcome baby)

2. Diet of the would-be mother

3. Exercises (during Pre- & Post-Delivery stage)

4. Concentration symbol (for stress relief)

Prenatal Education Kit

Rs.990.00
English

Prenatal Education Kit
Language:- English
Contents:- See below
Donation Contribution:- Rs. 990/-
Courier charges extra.

Garbha Samarthya (Fetal Potential)

नवविवाहित आणि गर्भधारणेपूर्वी
गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
22 to 28 years
28 years & above
नवविवाहीत जोडपे
गर्भावस्था
मराठी
Garbha Samarthya means fetal potential.<br /> <p>Normally, every newly-wed couple has a dream of an ingenious, bright and well behaved offspring. But the husband and the wife need to take efforts in right direction and prepare for the same in order to get the desired results.<br /> <p>The baby in the womb absorbs a lot of experiences right from the stage of conception. The efforts taken in the prenatal stage go a long way in achieving physical, emotional, intellectual and psychological development.

Garbha Samarthya means fetal potential.

Every newly-wed couple has a dream of an ingenious, bright and well behaved offspring. But the husband and the wife need to take efforts in right direction and prepare for the same in order to get the desired results. Similarly there is also a need to convey the right thoughts to the fetus, after the conception.

फिटस्‌स्कोप चाचणी

Rs.520.00
गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
7th to 9th Month of Pregnancy
गर्भावस्था

चाचणीचे नांव: फीटस् स्कोप संस्कार प्रयोग (गर्भधारणेसंबधी)
वयोगट: ७ वा महिना ते प्रसूतीपर्यंत
भाषा: मराठी / हिंदी / इंग्रजी
कालावधी (चाचणी + समुपदेशन): अंदाजे २-३ तास
देणगीमूल्य: रु. ५२०/-
चाचणी फक्त पूर्वनिश्चितीने होते
संपर्क: सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी ९ ते दुपारी १२ पर्यंत
फोन: (०२११४) २३४३२० / १ / २

आपले बालक चांगले, सुसंस्कारित व्हावे, यासाठीची ही चाचणी आहे.

गरोदरपणाच्या ६ पूर्ण ७ व्या महिन्यापासून ते ९व्या महिन्यापर्यंत, फिटस्‌स्कोप या यंत्राच्या सहाय्याने ही चाचणी घेता येतो.

English
हिंदी
मराठी
3hrs.
आपले बालक चांगले, सुसंस्कारित व्हावे, यासाठीची ही चाचणी आहे. गरोदरपणाच्या ६ पूर्ण ७ व्या महिन्यापासून ते ९व्या महिन्यापर्यंत, फिटस्‌स्कोप या यंत्राच्या सहाय्याने ही चाचणी घेता येतो.

Fetuscope Test

Rs.520.00
गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
7th to 9th Month of Pregnancy
गर्भावस्था

Test Name:- Fetuscope (Pregnancy related)
Age group:- 7 months pregnancy to delivery
Language:- English / Hindi / Marathi
Duration (Test + Counseling):- Approx. 2 - 3 hours
Donation contribution:- Rs. 520/-
Test by Appointment only
Contact on:- Monday to Friday; 9am to 12noon
Phone:- (02114) 234320 / 1 / 2

English
हिंदी
मराठी
3 hours
<p>Test Name: Fetuscope (Pregnancy related)<br /> Age group: 7 months pregnancy to delivery<br /> Language: English / Hindi / Marathi<br /> Duration (Test + Counseling): Approx. 2 - 3 hours<br /> Donation contribution: Rs. 520/-<br /> Test by Appointment only<br /> Contact on: Monday to Friday; 9am to 12noon<br /> Phone: (02114) 234320 / 1 / 2<br /> <p /> The Fetuscope Test is taken during 7 to 9 months of pregnancy. Even in prenatal state, the baby has an independent mind.

जन्मपूर्व नोंदवही (भाग १,२)

Rs.130.00
गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
गर्भावस्था
ही जन्मपूर्व नोंद-वही, गर्भवती मातेने, गरोदरपणाच्या सर्व महिन्यात भरावयाची आहे. यामध्ये पुढील विविध उपाय दिलेले आहेत-<br /> 1. जन्मपूर्व संस्कार प्रार्थना (बाळाच्या स्वागतासाठी)<br /> 2. गर्भिणीचा आहार<br /> 3. गरोदरपणातील व्यायाम (प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीप्रश्चात)<br /> 4. एकाग्रता प्रतीक (ताण कमी करण्यासाठी) इत्यादी<br />

जन्मपूर्व नोंदवही (भाग १,२)
भाषा:- मराठी
साहित्य:- खाली पहा
देणगीमुल्य:- रू. १३०/- कुरिअर चार्जेस अधिकीचे

ही जन्मपूर्व नोंद-वही, गर्भवती मातेने, गरोदरपणाच्या सर्व महिन्यात भरावयाची आहे.

साहित्य:-

1. जन्मपूर्व संस्कार प्रार्थना (बाळाच्या स्वागतासाठी)

2. गर्भिणीचा आहार

3. गरोदरपणातील व्यायाम (प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीप्रश्चात)

4. एकाग्रता प्रतीक (ताण कमी करण्यासाठी)

5. मानस-प्रवृत्ती आलेख (स्वभाव परीक्षणासाठी)

गर्भसामर्थ्य

नवविवाहित आणि गर्भधारणेपूर्वी
गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
Conception to 6th Month of Pregnancy
7th to 9th Month of Pregnancy
22 to 28 years
28 years & above
नवविवाहीत जोडपे
गर्भावस्था
मराठी
जन्माला येण्यापूर्वी शिकण्याचे अद्भूत सामर्थ्य गर्भाला असते. त्याला विशिष्ट पद्धतीने, त्या काळात शिकवता येते. चांगले संस्कार घडवता येतात. यात कोणतेही धोके नाहीत. यात बद्दल वैज्ञानिक, बुद्धिनिष्ठ विवेचन आणि संस्कार प्रयोग या वर्गासोबत घेतले जातात. याशिवाय अमेरिका व युरोपात चाललेल्या ताज्या प्रयोगांच्या माहितीसह मल्टिमीडिया प्रात्यक्षिक दाखविले जाते.

‘आम्हाला प्रतिभासंपन्न, बुद्धिमान, सुजाण मूल हवे आहे,’ असे नवदांपत्याचे स्वप्न असते. परंतु त्यासाठी योग्य तो प्रयत्न व तयारी गर्भधारणा होण्यापूर्वी पती-पत्नीने करणे आवश्यक असते. तसेच गर्भधारणा झाल्यावरही गर्भावर योग्य तो वैचारिक संस्कार करायचा असतो.

गर्भाकडे प्रचंड सामर्थ्य असते. गर्भावस्थेपासूनच मूल अनेक अनुभव घेत असते. शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक विकास साधण्यासाठी गर्भावस्थेतले प्रयत्न उपयोगी ठरतात. त्यासाठी गर्भसंस्काराची प्रक्रिया पालकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे.

जन्मपूर्व टिप्पण पुस्तिका (हिंदी )

Rs.130.00
गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
गर्भावस्था
यह टिप्पण पुस्तिका मुख्यत: गर्भवती माता द्वारा भरी जानी है।<br /> <p><strong>विशेषताएँ:- </strong><br /> 1. जन्मपूर्व संस्कार प्रार्थना<br /> 2. गर्भवती माता का आहार<br /> 3. गर्भवती माता यायाम - (प्रसूतिपूर्व प्रसूति पश्चाणत) <br /> 4. एकाग्रता प्रतीक<br />

जन्मपूर्व टिपण पुस्तिका (हिंदी)
भाषा:- हिंदी
देनमूल्य:- १३०/- कूरीयर चार्जेस जादा

यह टिप्पण पुस्तिका मुख्यत: गर्भवती माता द्वारा भरी जानी है।

यह ‘जन्मपूर्व टिप्पण-पुस्तिका’ दो भागों में दी गयी है। पहले भाग में ‘सूत्र’ दिये गये हैं, तत्व दिये गये हैं और दूसरे भाग में आपके ‘प्रत्यक्ष महसूस किये गये अनुभव’ लिखने हैं।

यह ‘जन्मपूर्व टिप्पण-पुस्तिका’ गर्भधारणा होने के बाद शुरुआती दौर में महीने में एक ही बार भरी जानी है। चौथे महीने से हफ्ते में एक बार, और सातवे महीने से रोज भरी जानी है।

गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)

गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
Conception to 6th Month of Pregnancy
7th to 9th Month of Pregnancy
गर्भावस्था
English
Only expecting mothers (in all months of pregnancy) and their spouses can participate in this one-day workshop. The workshop takes you through principles of prenatal education based on the research being carried out in the field. All the mothers and fathers undergo a test and they are provided with computerized results and the guidance regarding the activities to be carried out at home.
[Pioneers in Garbh Sanskar since 1961; Lakhs benefitted!]

Manashakti’s “Garbh Sanskar Workshop” (Prenatal Education) has turned highly popular! Commenced in Dec. 2002, nearly 60,410 people have participated in 503 Workshops!It is meant for developing a multi-faceted and cultured future generation! This workshop is conducted throughout the length and breadth of Maharashtra, and to some extent in Goa, Gujarat and New Delhi.

Garbh Sanskar Workshop for couple (English)

गर्भसंस्कार (जन्मपूर्व शिक्षण-संस्कार प्रयोग)
Conception to 6th Month of Pregnancy
7th to 9th Month of Pregnancy
गर्भावस्था
English
Only expecting mothers (in all months of pregnancy) and their spouses can participate in this one-day workshop. The workshop takes you through principles of prenatal education based on the research being carried out in the field. All mothers and fathers undergo a test and they are provided with computerized results and guidance regarding remedies to be followed at home.<br /> <strong>Features</strong><br /> 1. Spiritual and Scientific aspects of Birthing<br /> 2. Developmental Stages of Fetus<br /> 3. Babies are Conscious, Aware and Communicative beings (Scientific facts)<br />. 4. Yoga, Prayer, Meditation during Pregnancy and more<br />

[Pioneers in Garbh Sanskar since 1961; Lakhs benefitted!]

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView