आपणच आपले शत्रू असतो; मित्र बनू. - स्वामी विज्ञानानंद.

अनाउन्समेंटः

१. दि. १४ एप्रिल १८ रोजी चाकण येथे मुलांसाठी सृजन आनंद शिबीर सुरु. २. एक दिवसीय मराठी गर्भसंस्कार कार्यशाळा; ३ दिवसीय गर्भसामर्थ्य वर्ग; १ दिवसीय सुप्रजनन कार्यशाळा; मनशक्ती मासिक पाठ; पुस्तके; संच; सीडी; प्रयोगात्मक साहित्यआयुर्वेदिक उत्पादने

येत्या ३ महिन्यातील उपक्रम

ज्येष्ठ नागरिक
लोणावळा मंगळ, 25 सप्टें 2018 - बुध, 26 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
परीक्षा धैर्यवर्ग
लोणावळा मंगळ, 2 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
जन्म-मृत्यु विज्ञान
लोणावळा शुक्र, 5 ऑक्टो 2018 - रवि, 7 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसामर्थ्य
लोणावळा शुक्र, 12 ऑक्टो 2018 - रवि, 14 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा मंगळ, 27 नोव्हें 2018 - गुरु, 29 नोव्हें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
Tensions of Success and Envy (English)
लोणावळा रवि, 14 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 9 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती (प्रगत)
लोणावळा शनि, 20 ऑक्टो 2018 - रवि, 21 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
मेंदूक्रांती
लोणावळा शुक्र, 26 ऑक्टो 2018 - रवि, 28 ऑक्टो 2018 भरल्या ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा शनि, 1 डिसें 2018 - सोम, 3 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
यौवनाच्या क्रांतीदिशा - कुटुंबसुखवर्धन
लोणावळा मंगळ, 30 ऑक्टो 2018 - गुरु, 1 नोव्हें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या (प्रगत)
लोणावळा शनि, 10 नोव्हें 2018 - सोम, 12 नोव्हें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
बुद्धिवर्धन - बालसमस्या
लोणावळा बुध, 14 नोव्हें 2018 - शुक्र, 16 नोव्हें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
संसार मंगल
लोणावळा शुक्र, 7 डिसें 2018 - रवि, 9 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
योगशक्तीध्यान (मराठी वर्ग)
लोणावळा शुक्र, 14 डिसें 2018 - रवि, 16 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (इंग्रजी)
लोणावळा रवि, 23 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (मराठी)
Thane (W) : R-Mall, 3rd Floor, Ghodbunder Road (for 1 Person) शनि, 29 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
Thane (W) : R-Mall, 3rd Floor, Ghodbunder Road (2 Persons) शनि, 29 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
जोगेश्वरी रवि, 30 सप्टें 2018 शिल्लक श्रीमती लवंदे- ९९६७५००७४८, श्रीमती - ९८७०५४८७४६
कल्याण रवि, 7 ऑक्टो 2018 शिल्लक श्री. अहिरराव- ९८२०३०७७४३, श्री. बसरकोट- ९९६०९९९४३२
ठाणे रवि, 14 ऑक्टो 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
पुणे रवि, 28 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
लोणावळा रवि, 4 नोव्हें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 24 नोव्हें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९ Edit
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 24 नोव्हें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
पिंपरी रवि, 2 डिसें 2018 शिल्लक श्री चंदने- ९०२८०९७८०८ , श्री. पाटील ९८२२०२८५४३
ठाणे रवि, 9 डिसें 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
चाकण गुरु, 13 डिसें 2018 शिल्लक श्री. संधान सर- ८८०५२६२६९०, श्री. उटे - ९९२२१८९३१८
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (at R-Mall, Thane )
Thane (w) : R-Mall, 3rd Floor, Ghodbunder Road. (for 1 Person) शनि, 29 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
Thane (w) : R-Mall, 3rd Floor, Ghodbunder Road. (2 Persons) शनि, 29 सप्टें 2018 शिल्लक श्री. पराडकर ९७६९८५५५२६, श्री. जोशी- ९८६७०७१०११
ताणमुक्ती व ध्यान कार्यशाळा
जळगाव मंगळ, 2 ऑक्टो 2018 शिल्लक श्री. अभय खांदे - ९४२२७८००४३, ८९८३१८८३२६
खारघर रवि, 7 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
नाशिक रवि, 28 ऑक्टो 2018 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
पुणे रवि, 2 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२०) २४४७७९७९,(०२०) २४४३०१९२
मेंदूक्रांती कार्यशाळा
कळवा रवि, 7 ऑक्टो 2018 शिल्लक श्री. बापर्डेकर- ९८६९४४५४७२, श्री.पाठक- ९८६९२६३३४६
सोलापूर रवि, 9 डिसें 2018 शिल्लक श्री. सिनगारे- ९८५०९९८७९९, श्री.म्हसकर- ९८८११२४४०७
Stress Management & Meditation Workshop (English)
लोणावळा रवि, 7 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
रोगमुक्ती कार्यशाळा
बोरिवली रवि, 7 ऑक्टो 2018 शिल्लक श्री.देसाई-९९६९०३६८९०, श्री. सनये ९८६९२६४२९९
नाशिक रवि, 9 डिसें 2018 शिल्लक श्रीमती. देशमुख - ९४०३११७४१२, श्री. वैद्य -९४२३९२४२१५
सुप्रजनन कार्यशाळा
लोणावळा रवि, 21 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
लोणावळा रवि, 16 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३७९,२३४३८०
गर्भसंस्कार कार्यशाळा (हॉटेल सयाजी, वाकड)
हॉटेल सयाजी, वाकड (१ व्यक्ती) शनि, 24 नोव्हें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
हॉटेल सयाजी, वाकड (२ व्यक्ती) शनि, 24 नोव्हें 2018 शिल्लक श्री. केळकर- ९८२२४०४७०२, मृदुला- ८७९६७४८४५९
महालय श्राद्धपूजा
खारघर रवि, 30 सप्टें 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. सावंत ९८६९४२३२९६
लोणावळा सोम, 8 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
यज्ञपूजा
खारघर रवि, 14 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री.सावंत ९८६९४२३२९६
वास्तुशामन पूजा
लोणावळा मंगळ, 23 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा रवि, 9 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
सत्यपूजा
लोणावळा बुध, 24 ऑक्टो 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
लोणावळा शनि, 8 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस (०२११४) २३४३७९, २३४३८०
खारघर रवि, 16 डिसें 2018 शिल्लक ऑफिस - ९९६९९३८८५१ , श्री. पुळेकर ८८७९४५०१६१
त्रैमासिक मेळावा
लोणावळा रवि, 25 नोव्हें 2018 शिल्लक ऑफिस- (०२११४) २३४३३०,२३४३३१

मनशक्ती विषयी

मनशक्ती प्रयोगकेंद्र महाराष्ट्रात पश्चिम घाटात सह्याद्री माथ्यावर मुंबई-पुणे हमरस्त्याला लागून लोणावळा शहराच्या निसर्गरम्य परिसरात ‘न्यू वे’चे मनशक्ती प्रयोग केंद्र कार्यरत आहे. गेली चाळीस वर्षे मनशांतीकरीता हजारोंच्या संख्येने लोक येथे येत आहेत. ताणमुक्त व अर्थपूर्ण जीवनासाठी, गर्भसंस्कारापासून मृत्यृ-पश्चात जीवनापर्यंतचे तीस प्रकारचे अभ्यास वर्ग आणि किमान साठ इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे व कम्प्युटर आधारित चाचण्या (टेस्टस्) येथे चालू असतात.
आणखी महितीसाठी क्लिक करा »


सुट्टी नाही

ताज्या बातम्या

APPPAH Conference 2017_1_Gajanan Kelkar with leading prenatal researcher Dr. Thomas Verny
APPPAH Conference 2017_2_Manashakti and APPPAH Team members
APPPAH Conference_3_Mr. and Mrs. Kelkar with APPPAH's ex-President Sandra Bardsley
मंगळ, 20 फेब्रु 2018
Manashakti Research Centre, Lonavla proudly announces the FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE on GARBHA SANSKAR in ASIA, in association with APPPAH (Association of Pre and Perinatal Psychology and Health), California, USA. The primary motivation in organizing this conference is to establish the 'Scientific Basis of Garbha Sanskar' for the benefit of all.
Mr. Kelkar (extreme left) conducting a computerized Test in USA in previous visit
Mrs. Kelkar conducting a Lecture session in USA in previous visit
मंगळ, 26 सप्टें 2017
Mr. Gajanan Kelkar (M.Tech.), Trustee and Research Director (Manashakti) and Mrs. Pradnya Kelkar (Head, Machine Tests) - both Life devotees of Manashakti - would be visiting USA for a conference between November 14th and December 17th this year 2017. During their stay Mr. and Mrs. Kelkar will be conducting several workshops and Mind-Body Tests.
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 1
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 2
Bal-Kumar Sahitya Sammelan - 3
बुध, 20 सप्टें 2017
बाहेर कोसळणारा धुंवाधार पाऊस, सभोवतीचा हिरवागार निसर्ग, आपल्या लयीत कोसळणारे सुंदर धबधबे आणि सभागृहात कोसळणारा शब्दांचा पाऊस. अशा मनोहारी वातावरणात मनशक्ती प्रयोग केंद्राच्या परिसरात बालकुमारांनी हशा आणि टाळ्यांच्या साथीने साहित्याचा मनमुराद आनंद लुटला. निमित्त होते महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मनशक्ती केंद्र लोणावळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोणावळ्यातील पहिल्या बालकुमार साहित्य संमेलनाचे.

भारतातील, पहिली आंतरराष्ट्रीय गर्भसंस्कार परिषद

View CatelogueView